(kontumtv.vn) – Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”(CVĐ 50) giai đoạn 2010-2014 và Tổng kết 2 năm thực hiện “Chính qui – Mẫu mực ngành kỹ thuật”(2013-2014).

Hội nghị B
Hội nghị Bộ CHQS tỉnh Kon  Tum

Trong 4 năm qua, về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị, kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong LLVT tỉnh, tạo được phong trào thi đua sâu rộng từ tỉnh đến các đơn vị.  4 nội dung xây dựng như: “Chính qui – Mẫu mực ngành kỹ thuật”, “năm An toàn giao thông” và “ Tháng cao điểm về an toàn giao thông” được các cơ quan, đơn vị thưc hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và cách làm sáng tạo như tổ chức tập huấn, hội thi, hội thao mang lại hiệu quả thiết thực. Từ đó đã khơi dậy ý thức tự lực, tự cường trong quản lý, khai thác vũ khí, trang bị, kỹ thuật và an toàn giao thông, góp phần thực hiện tốt mọi nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị. Công tác quản lý, khai thác vũ khí, trang bị, kỹ thuật có nhiều chuyển biến và từng bước đi vào nền nếp chính quy; duy trì và nâng cao hệ số kỹ thuật  các loại vũ khí, trang bị, kỹ thuật, hạn chế sự xuống cấp, đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện của LLVT tỉnh.

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh xác định tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị, kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” đối với nhiệm vụ chính trị của các ngành, các cấp; đẩy mạnh phong trào thi đua, gắn các mục tiêu của Cuộc vận động với tiếp tục thực hiện “Chính qui – Mẫu mực ngành kỹ thuật”, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tại Hội nghị, Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân đã thực hiện tốt Cuộc vận động, 2 năm thực hiện “Chính qui – Mẫu mực ngành kỹ thuật”.

                                                                       CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *