(kontumtv.vn) – Huyện Uỷ Đăk Glei (Kon Tum) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình thí điểm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã.

HOI NGHI SO KET MO HINH THI DIEM BI THU CAP UY DONG THOI LA CHU TICH UBND CAP XA

Qua gần 10 năm thực hiện chủ trương thí điểm mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã  tại xã Đăk Pét của Huyện ủy Đăk Glei cho thấy, địa phương luôn giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh – quốc phòng và các vấn đề văn hóa – xã hội, phát huy tốt sức mạnh đoàn kết của hệ thống chính trị, nâng cao vai trò, khả năng lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của UBND xã. Những tồn tại trước đây trong đó có việc phối hợp giữa cấp ủy và chính quyền để giải quyết các vấn đề phức tạp của địa phương được khắc phục. Chủ trương, nghị quyết được xây dựng sát với thực tiễn địa phương, đơn vị. Công việc được giải quyết nhanh chóng. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy.

Tuy nhiên việc thực hiện thí điểm cũng gặp khó khăn và hạn chế như Bí thư kiêm Chủ tịch bị chi phối bởi nhiều cuộc họp, giao việc cho cấp dưới thì mất thời gian nghe báo cáo lại hoặc nếu trường hợp Bí thư kiêm Chủ tịch vắng mặt dễ bị động trong việc lãnh đạo, điều hành cơ sở, nhất là đối với các vấn đề cần trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp giải quyết. Các lĩnh vực phụ trách quá rộng tạo áp lực công việc nhiều, dẫn đến bị động và thiếu thời gian nghiên cứu văn bản mới.

Huyện Đăk Glei kiến nghị với Trung ương và tỉnh có chương trình và hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng cán bộ  là Bí thư kiêm Chủ tịch UBND cấp xã; cũng như tiêu chuẩn, điều kiện đối với đối tượng này. Cần có quy chế làm việc mẫu, quy chế phối hợp mẫu của các tổ chức chính trị xã hội, của cấp ủy, chính quyền ở địa phương thực hiện mô hình; bổ sung chế độ, chính sách hợp lý đối với Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã và nhân rộng mô hình trên địa bàn.  

CTV Bích Hồng – A Lộc

                                                                          

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *