(kontumtv.vn)Trong điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, song  các chỉ số như phát triển công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ vẫn đạt tăng trưởng và ổn định. Đây là nhận định được ngành Công Thương tỉnh đưa ra trong Hội nghị sơ kết ngành 6 tháng đầu năm 2014.

Hội nghị sơ kết ngành Công Thương
Hội nghị sơ kết ngành Công Thương

Sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh đạt mức tăng trưởng trên 8% so với cùng kỳ và cao hơn so với bình quân cả nước. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa  bán lẻ và doanh thu dịch vụ  trong 6 tháng đầu năm đạt trên 5.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và đạt 60% kế hoạch. Chỉ số giá tiêu dùng tăng gần 2% so với cuối năm 2013, cao hơn so với mức tăng bình quân của cả nước. Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn được thực hiện tốt, đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý thị trường được tăng cường, kịp thời ngăn chặn và xử lý các vụ vi phạm pháp luật.

Tại Hội nghị, ngành Công Thương xác định tập trung triển khai một số giải pháp nhằm phấn đấu thực hiện các mục tiêu trọng tâm trong 6 tháng còn lại của năm 2014. Phấn đấu đạt trên 1.800 tỷ đồng về giá trị sản xuất, đưa giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành năm 2014  lên trên 3.600 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng cuối năm  ước đạt trên 27,3 triệu USD . . .

                                                                   Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *