(kontumtv.vn) –  Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum, đơn vị trưởng Khối thi đua các cơ quan Mặt trận, đoàn thể tỉnh đã chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

Hội nghọ spw kết thi đua Khôi
Hội nghị sơ kết thi đua Khối Mặt trận, đoàn thể tỉnh Kon Tum

Trong 6 tháng đầu năm 2015, cùng với phong trào thi đua chung của tỉnh, phong trào thi đua của Khối Mặt trận, các đoàn thể tỉnh ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Các đơn vị trong khối thi đua đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao; tạo phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước. Nổi bật là các phong trào như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Trong 6 tháng cuối năm 2015, Khối thi đua Mặt trận, các đoàn thể tỉnh tập trung đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua đã ký kết; tiếp tục đổi mới các nội dung thi đua hướng về cơ sở, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua trong hội viên, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *