(kontumtv.vn) – Sáng 21/4, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Kon Tum

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng phần lớn các nhiệm vụ được thực hiện theo lộ trình đề ra và có những chuyển biến lớn trong phát triển kết cấu hạ tầng từ nhận thức đến hành động của các bộ, ngành Trung ương, địa phương và các tầng lớp nhân dân. Các thể chế và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phát triển kết cấu hạ tầng được xây dựng và ngày càng hoàn thiện theo chương trình hành động của Chính phủ đề ra. Nhiều đề án quy hoạch và cơ chế chính sách cụ thể được rà soát, điều chỉnh theo lộ trình và theo hướng nâng cao tính khả thi, đồng bộ, hiện đại. Nhiều công trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt trong giao thông, cấp điện, hạ tầng đô thị, nông thôn được triển khai thực hiện theo hướng tập trung, đẩy nhanh tiến độ, sớm đi vào khai thác, vận hành nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Các công trình kết cấu hạ tầng từng bước được hiện đại và đảm bảo kết nối đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương, các vùng miền và trên phạm vi cả nước; huy động được các nguồn lực xã hội hóa, sự tham gia đóng góp tích cực của doanh nghiệp và người dân trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đang có những khó khăn, hạn chế cần phải điều chỉnh, khắc phục từ cơ chế, chính sách đến việc huy động các nguồn lực, công tác giải phóng mặt bằng…

Tại Hội nghị, sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp của các bộ, ngành, địa phương và ý kiến tham gia  của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, kết luận tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần quyết tâm vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 13 của      Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 16 của Chính phủ trong thời gian qua; hoan nghênh các ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, tập trung đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới để thực hiện tốt hơn nữa, nhanh hơn nữa, huy động các nguồn lực nhiều hơn nữa cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Nhiệm vụ thứ nhất là phải rà soát, hoàn thiện thể chế, thủ tục hành chính để công tác đầu tư huy động được vốn nhiều hơn ngoài xã hội, nhân dân. Thứ hai là sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn vốn huy động được, trước hết là sử dụng có hiệu quả vốn của Nhà nước. Làm sao chất lượng công trình tốt hơn, không để xảy ra tiêu cực”.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường và đổi mới công tác quản lý, điều hành, khai thác, vận hành có hiệu quả các công trình kết cấu hạ tầng; tập trung giải phóng mặt bằng, rà soát, bổ sung quy hoạch; quản lý chặt chẽ vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá để hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2020.

Quang Mẫn – Thanh Hà  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *