(kontumtv.vn) – Ban rà soát thực hiện chính sách người có công với cách mạng tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Kế hoạch tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị sơ kết tổng rà soát chính sách người có công
Hội nghị sơ kết tổng rà soát chính sách ưu đãi người có công

Đến nay, tổng số đối tượng được rà soát trong toàn tỉnh là 6.355 trường hợp, gồm 7 nhóm đối tượng: Thương binh, bệnh binh, có công cách mạng, chất độc hóa học, thanh niên xung phong, thân nhân liệt sỹ và Mẹ VNAH. Trong đó thực hiện đúng chế độ 6.087 trường hợp, đạt tỷ lệ  hơn 95%; 251 trường hợp chưa thực hiện đầy đủ, chiếm 3,95%. Hiện toàn tỉnh còn 1.476 đối tượng chưa được xem xét xác nhận người có công; trong đó liệt sĩ 23 trường hợp, thương binh 32 trường hợp, bệnh binh 239 trường hợp, người có công giúp đỡ cách mạng 741 trường hợp, chất độc hóa học 59 trường hợp, Bà Mẹ VNAH 03 trường hợp và thanh niên xung phong 379 trường hợp. Ngoài ra, qua rà soát 493 Thanh niên xung phong hưởng trợ cấp một lần, có 490 đối tượng được hưởng đầy đủ, 02 đối tượng chưa được hưởng đầy đủ và 01 đối tượng hưởng trợ cấp sai. Có 30 thông tin báo về phần mộ liệt sĩ, đã quy tập được 11 mộ liệt sĩ trong năm 2013-2014.

Trong thời gian tới, Ban rà soát tỉnh cùng các đơn vị liên quan theo chức năng của mình tiếp tục tăng cường công tác giám sát đảm bảo kế hoạch đề ra. Trước hết là sẽ rà soát lại các đối tượng hưởng chưa đầy đủ, đối tượng hưởng sai chế độ đề nghị điều chỉnh kịp thời và hướng dẫn đối tượng chưa được xem xét, xác nhận để lập hồ sơ, thủ tục và giải quyết chế độ thuộc ngành quản lý theo quy định, đảm bảo giải quyết đúng và đủ chế độ đối với 7 nhóm đối tượng được tổng rà soát trong đợt này.

                                                                                             Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *