(kontumtv.vn) – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015.

Hội nghị tổng kết
Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 của Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum

Năm 2014, tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh gặp nhiều khó khăn do kinh tế phục hồi chậm, giá vật tư nguyên liệu đầu vào tăng cao, giá nhiều loại nông sản, thực phẩm giảm dưới giá thành sản xuất và khó tiêu thụ, gây bất lợi cho người dân. Tuy vậy, với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự cố gắng nỗ lực của toàn ngành, các doanh nghiệp và bà con nông dân, nhiều chỉ tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhất là các chỉ tiêu về diện tích các loại cây trồng như lúa, cà phê. Các dự án trồng rau, hoa xứ lạnh, sâm Ngọc Linh, cây dược liệu được quan tâm đầu tư phát triển.  Mặc dù vậy, tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn còn nhiều khó khăn, tồn tại. Diện tích ngô, mía không đạt kế hoạch đề ra; đàn gia súc phát triển chậm, không đạt chỉ tiêu kế hoạch; một số chỉ tiêu nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng đạt kết quả chưa cao. Tình hình vi phạm về quản lý bảo vệ rừng tuy giảm về số vụ và diện tích thiệt hại, nhưng khối lượng gỗ vi phạm tăng cao. Tốc độ  triển khai chương trình phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới còn chậm, khả năng huy động các nguồn lực còn hạn chế. Đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có 3 xã hoàn thành 19 tiêu chí, trong đó có 1 xã đã được công nhận, 2 xã đang đề nghị xem xét để công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 12 xã đạt chuẩn từ 11-16 tiêu chí, 50 xã đạt chuẩn từ 5-10 tiêu chí và 21 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Năm 2015, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tập trung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Lâm nghiệp; sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp quốc doanh trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh việc thực hiện phương án xử lý đất chồng lấn, đất lấn chiếm trong lâm phần các đơn vị chủ rừng; chú trọng ổn định an ninh lương thực, phát triển mạnh cây cao su, cà phê và chăn nuôi đại gia súc là cây, con mũi nhọn của tỉnh, gắn với đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, để xây dựng ngành Nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững.  Toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 2.000 ha cao su, 600 ha cà phê, ổn định diện tích lúa 23.500 ha và nâng tổng sản lượng lương thực có hạt lên 113.500 tấn; đưa tổng đàn gia súc trâu, bò, heo lên 243.000 con.

                                                                                      Quang Mẫn – Duy Phong 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *