(kontumtv.vn) – Trong năm 2013, ngành Tư pháp đã tham mưu HĐND, UBND các cấp ban hành 554 văn bản quy phạm pháp luật, rà soát trên 1.140 văn bản, qua đó kịp thời bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở được triển khai rộng khắp, giúp người dân hiểu, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

stp

Các đại biểu dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2014.

Ngoài ra, ngành Tư pháp tỉnh cũng đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc về cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn, công tác công chứng, chứng thực, hộ tịch, lý lịch tư pháp, bán đấu giá tài sản tiếp tục có nhiều bước đổi mới, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công việc.

Định hướng trong năm 2014, công tác tư pháp tỉnh Kon Tum sẽ tập trung vào việc phổ biến và tổ chức thực hiện Hiến pháp sửa đổi mới được ban hành, đẩy mạnh công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời giám sát việc thực thi pháp luật trên địa bàn, nâng cao hiệu quả hoạt động tố tụng, góp phần đấu tranh, phòng chống tội phạm theo tinh thần nghị quyết của Quốc hội.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *