(kontumtv.vn) – Trong năm 2013, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tham mưu cho cấp ủy và chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển Văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình; phối hợp với các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, đảm bảo hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là các hoạt động trong dịp Kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2013.

svhtchn

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Năm 2014, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, nhất là các hoạt động Karaoke, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động quảng cáo trên địa bàn; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đề án, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, khai thác các tiềm năng thế mạnh về văn hóa, du lịch của tỉnh, tích cực hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên – Đà Lạt; Tập trung chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác của ngành, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quang Mẫn Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *