(kontumtv.vn) – Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

SU DOAN 10 KHONG NGUNG DOI MOI, NANG CAO CHAT LUONG GIAO DUC CHINH TRI

5 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 10 đã quán triệt sâu sắc Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và sát với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị; không ngừng đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị theo hướng lấy người học làm trung tâm.

Sư đoàn 10 đã kết hợp giáo dục theo chương trình với giáo dục truyền thống, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giữa phương pháp truyền thống với hiện đại, coi trọng diễn giải với đưa ra các dẫn chứng minh họa, áp dụng công nghệ thông tin, trình chiếu để người nghe dễ hiểu, dễ nhớ và làm theo. Hiện nay, 100% các bài giảng chính trị cho các đối tượng trong Sư đoàn được thực hiện có sự hỗ trợ của phương tiện trình chiếu.

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời xác định phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Theo đó, đơn vị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong sư đoàn đối với công tác giáo dục chính trị và thực hiện Đề án; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các hình thức giáo dục chính trị, nhất là học tập chính trị, thông báo thời sự chính trị và thực hiện ngày chính trị và văn hóa tinh thần.

CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *