(kontumtv.vn) – Với chức năng là cơ quan tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng trong tình hình mới.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, thời gian qua, Đảng ủy xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt trong toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa của công tác này. Đồng thời, Đảng ủy xã đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể theo hàng năm, hàng quý, chú trọng sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá các kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế trong công tác kiểm tra Đảng. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW4 về “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”, qua kiểm tra đã góp phần chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện, dấu hiệu tổ chức cơ sở Đảng vi phạm, đảng viên có hành vi sai lệch về phẩm chất đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, vi phạm về chính sách kế hoạch hóa gia đình… Từ đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong mọi hoạt động từ huyện xuống cơ sở. Từ sự lãnh, chỉ đạo có hiệu quả của các cấp ủy Đảng, đến nay, xã Đăk Mar đã đạt được nhiều kết quả nổi bật về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đăk Mar là xã thứ 2 trên địa bàn tỉnh hoàn thành 19 tiêu chí cuả chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời Đảng bộ xã đạt trong sạch, vững mạnh 5 năm liền. Ông Phạm Văn Trụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đăk Mar cho biết: “Chúng tôi thường xuyên làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các tổ chức Đảng trực thuộc, trong đó đặc biệt là các chi bộ thôn. Chúng tôi đã cử các đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra, trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành hằng tháng có lịch phân công về giám sát các chi bộ về nội dung sinh hoạt của chi bộ theo đúng tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức Đảng, trong đó có việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh hàng năm”.

LANH DAO

Cùng với quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ huyện Đăk Hà, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của huyện. Từ việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành nghiêm kỷ luật trong Đảng, một số biểu hiện sai trái như gây mất đoàn kết trong Đảng, tham ô, nhũng nhiễu đã được kịp thời ngăn chặn, góp phần nâng cao uy tín của Đảng trong quần chúng nhân dân, tạo động lực để toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Ngoài ra, một số hạn chế của các tổ chức cơ sở Đảng ở địa phương qua công tác kiểm tra, giám sát đã được phát hiện và khắc phục kịp thời.Ông Nguyễn Thanh Dương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đăk Hà nói: “Một số ít Đảng ủy cơ sở trong công tác thực hiện nhiệm vụ, công tác kiểm tra giám sát thực hiện theo chương trình kế hoạch đề ra hằng năm còn thực hiện chưa đầy đủ, không đảm bảo theo chương trình đề ra. Qua kiểm tra  thấy rằng hồ sơ lưu trữ của công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở vẫn còn những bất cập, chưa lưu trữ đầy đủ”.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian đến, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đăk Hà sẽ tập trung các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa số lượng và chất lượng các cuộc kiểm tra, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cao của công dân và phục vụ tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp. “Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015, chúng tôi tập trung  chuẩn bị cho công tác nhân sự Đại hội, xem xét, theo dõi, nắm bắt những đảng viên có dấu hiệu vi phạm thì kịp thời kiểm tra và có kết luận, phục vụ cho nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Cùng với tổ chức để đánh giá, nhận xét những cán bộ có liên quan, đặc biệt là những cán bộ, đảng viên có liên quan đến quy hoạch cấp ủy và cán bộ quản lý các cấp ở cơ sở”. Ông Nguyễn Thanh Dương cho biết.

Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/ 10/ 1948- 16/ 10/ 2014) là dịp để mỗi cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra Đảng tự soi rọi lại mình, tiếp tục phấn đấu hơn nữa để góp phần nâng cao vai trò và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

                                    Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *