(kontumtv.vn) – Là cơ quan tham mưu triển khai các hoạt động trên mặt trận tư tưởng của Đảng, trong thời gian qua, ngoài việc đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum đã kịp thời nắm bắt thông tin, chỉ đạo các binh chủng tuyên truyền, các cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình Biển Đông, tạo sự thống nhất trong tư tưởng, hành động, đấu tranh chống lại âm mưu xâm lấn Biển Đông của Trung Quốc.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, căng thẳng trên Biển Đông do việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương – 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta, từ đầu tháng 5/2014, việc tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về âm mưu, ý đồ của Trung Quốc đối với Biển Đông, cũng như quan điểm, đường lối đấu tranh của Đảng, Nhà nước đã được Ban Tuyên giáo, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một cách sâu rộng từ tỉnh đến các địa phương, cơ sở.

Đặc biệt, trên cơ sở chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các phương tiện thông tin đại chúng, các binh chủng tuyên truyền của tỉnh đã tăng cường tuyên truyền về biển đảo với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo đã mở các chuyên trang, chuyên mục, phim tài liệu cung cấp bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, kịp thời thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận; vạch trần âm mưu, ý đồ của Trung Quốc đối với Biển Đông; tuyên truyền về các hoạt động hướng về Biển Đông của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Mặc dù từ ngày 15/7, Trung Quốc đã dịch chuyển giàn khoan Hải Dương – 981 cùng các tàu hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, nhưng theo nhận định của nhiều chuyên gia, tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố mất ổn định, khó lường. Trung Quốc không từ bỏ âm mưu độc chiếm Biển Đông và hiện thực hóa yêu sách phi lý “đường lưỡi bò”, sẽ tiếp tục có những hành động mới gây căng thẳng, không thể xem thường. Do đó, công tác tuyên truyền chống lại âm mưu xâm lấn Biển Đông tiếp tục được Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tăng cường hơn. Ông Ngô Trường Sơn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói: “Trong thời gian tới tiếp tục tuyên truyền, vận động cho cán bộ, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, phải luôn luôn khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Bằng nhiều  hình thức, đặc biệt là những tư liệu mà Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đăng trên trang Web, 100 câu hỏi về biển đảo, rồi những bằng chứng lịch sử và pháp lý của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để tiếp tục làm cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ hơn để gắn bó tình cảm, trách nhiệm của mình đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Công tác tuyên truyền biển, đảo là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò tham mưu, định hướng của Ban Tuyên giáo các cấp là hết sức quan trọng, tạo sự thống nhất về ý thức, hành động, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các hoạt động hướng về biển, đảo, kiên quyết đấu tranh chống lại âm mưu xâm lấn Biển Đông, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

       Quang Mẫn- Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *