(kontumtv.vn) – Cần nghiêm túc thực hiện văn bản số 332 của UBND tỉnh Về việc khắc phục hạn chế trong quản lý, vận hành và tăng cường đảm bảo an toàn hồ chứa nước. Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh đối với Ban Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị quản lý công trình để chủ động phòng, chống mưa lũ, bảo vệ an toàn hệ thống thủy lợi tại địa bàn trong mùa bão lụt năm nay.

Bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi trong mùa mưa bão
Bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi trong mùa mưa bão

UBND tỉnh  yêu cầu các đơn vị, địa phương, căn cứ vào kết quả rà soát, xác định các hồ chứa  mà vùng ảnh hưởng ngập lụt ở hạ du có dân cư sinh sống hoặc có công trình hạ tầng xã hội, kinh tế, kỹ thuật quan trọng, cần ưu tiên lập phương án phòng, chống lũ lụt cho vùng hạ du đập để trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Bên cạnh đó, công tác cảnh báo nguy hiểm đối với các hồ, đập có nguy cơ mất an toàn và xác định hành lang lũ quét trong phạm vi công trình hồ, đập để chủ động biện pháp phòng tránh nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân cần được tăng cường.

 Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 530 công trình thủy lợi, hầu hết là hồ chứa, đập dâng. Trong đó, 20 công trình đã bị hư hỏng xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ.

                                                                                  Nghĩa Hà – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *