(kontumtv.vn) – Chủ đề Năm an toàn giao thông 2014 đã được xác định là “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”. Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum tăng cường chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí .

Cùng với cả nước, tỉnh Kon Tum phấn đấu giảm từ 5 đến 10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương  do tai nạn giao thông so với năm 2013. Để thực hiện mục tiêu này, Ban ATGT tỉnh  chỉ đạo tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện, nâng cao ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông gắn với đẩy mạnh xây dựng văn hóa giao thông. Song song với 5 nhiệm vụ trọng tâm, có 4 giải pháp chủ yếu được  tăng cường triển khai thực hiện. Trong đó,  xuyên suốt là tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 88 và  Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao  thông  đường bộ đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Các cấp, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm “ vì nhân dân phục vụ” của người thực thi công vụ, nâng cao  hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo  trật tự ATGT theo chủ đề năm 2014; Đổi mới và nâng cao hiệu qủa hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT./.

 

                                                                                           Nghĩa Hà- Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *