(kontumtv.vn) – Nhằm ngăn ngừa tình trạng lạm dụng hoặc trục lợi từ thẻ BHYT, ngành Y tế tỉnh Kon Tum đã tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc sử dụng Quỹ BHYT tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó kịp thời chấn chỉnh các hành vi sai phạm trong việc sử dụng Quỹ BHYT.

Kiểm tra sử dụng Qũi BHYT tại cơ sở
Kiểm tra sử dụng Qũi BHYT tại cơ sở

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện có hơn 120 cơ sở  từ tuyến xã đến tuyến tỉnh thực hiện khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT. Hàng tháng, Bảo hiểm xã hội tỉnh tạm ứng kinh phí cho các cơ sở khám chữa bệnh tối thiểu bằng 80%  chi phí khám chữa bệnh BHYT đã được thẩm định để quyết toán. Mặc dù quỹ khám chữa bệnh BHYT hàng năm đảm bảo kết dư, nhưng các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh chưa có dấu hiệu lạm dụng nghiêm trọng hoặc  trục lợi từ BHYT. Thạc sỹ BS Lê Trí Khải, Phó Giám đốc Sở  Y tế cho biết: “ Những chuyện lạm dụng thì không ít thì nhiều đều có ở các cơ sở y tế. Ví dụ như việc chỉ định quá nhiều dịch vụ BHYT cho người bệnh hoặc cho thuốc nhiều hơn tình trạng bệnh. Nhưng trong những năm qua, giữa ngành Y tế và BHXH tỉnh, qua công tác kiểm tra, thẩm định, thanh tra chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh thì chúng tôi thấy là chưa có tình trạng nào là có lạm dụng quá mức, đặc biệt vấn đề trục lợi  thì chưa phát hiện ra”.

Bình quân mỗi năm BHXH tỉnh và Sở Y tế tỉnh tổ chức từ 3 đến 4 đợt kiểm tra, mỗi đợt kiểm tra  từ 15 đến 20 cơ sở y tế từ tuyến khám chữa bệnh ban đầu đến tuyến tỉnh. Qua công tác kiểm tra giám sát cho thấy, các đơn vị đều đảm bảo theo qui định, không để xảy ra thất thoát Quỹ BHYT. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, hoạt động này đang được ngành y tế chú trọng đẩy mạnh thực hiện. Thạc sỹ BS Lê Trí Khải nói: “ Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành và hiện đang tiến hành tổng thanh tra kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua hoạt động này sẽ chấn chỉnh những sai sót của các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, đồng thời xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân  cố tình có hành  vi gian lận, trực lợi BHYT trên địa bàn toàn”.

Vừa qua, thông qua hoạt động giám sát, đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã đánh giá cao nỗ  lực của ngành Y tế về công tác  thanh tra, kiểm soát việc thanh toán chi trả BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Đáng ghi nhận nhất, là từ nhiều năm nay, trên địa bàn tỉnh không để xảy ra tình trạng trục lợi từ BHYT.

                                                                           Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *