Truy cập Internet tại các điểm
Sử dụng Internet công cộng

(kontumtv.vn) – Là 1 trong 16 tỉnh tham gia Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” giai đoạn II, đến nay tỉ lệ truy nhập tìm kiếm, nắm bắt kiến thức để phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân Kon Tum là 62,3%. Trong khi đó, việc sử dụng mạng xã hội và các trò chơi hiện vẫn đứng đầu về khả năng thu hút người sử dụng với tỉ lệ cao nhất là trên 80%, tiếp đến là lĩnh vực thông tin phục vụ nghiên cứu, học thuật được người dân quan tâm nhiều với tỉ lệ 78,4%. Các nội dung thông tin về sức khỏe, văn hóa giải trí, lao động việc làm hiện đang còn ít được quan tâm với tỉ lệ tương ứng là  51%, 33% và 20,8%.

Trên cơ sở những số liệu thống kê này, tỉnh Kon Tum sẽ điều chỉnh các hoạt động đào tạo cũng như truyền thông vận động nhằm định hướng người dân sử dụng máy tính và Internet vào những mục đích thiết thực hơn với đời sống sản xuất và văn hóa của người dân.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *