(kontumtv.vn) – Trong nhiệm kỳ qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được tăng cường, phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển ổn định và giàu mạnh.

Với sự đoàn kết, thống nhất cao, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ thành phố Kon Tum đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, cơ quan chức năng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu quan trọng đã đề ra. Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ – du lịch tăng mạnh, đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển đô thị. Đời sống mọi mặt của các tầng lớp nhân dân được cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Đến nay thành phố Kon Tum cơ bản đạt 70% mức tiêu chuẩn của đô thị loại II miền núi, vùng cao, biên giới, tạo tiền đề quan trọng để thành phố thực hiện có hiệu quả việc phát triển vùng kinh tế trọng điểm. Qua việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được nâng cao, tham gia tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của toàn thành phố. Liên quan đến công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua, ông Phan Thanh Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Kon Tum cho biết: “Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc của điều lệ Đảng như việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức, đảng viên. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như quản lý tài chính, quản lý sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản, công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức”.

Thành phố Kon Tum đã đạt 70% tiêu chuẩn đô thị loại II
Thành phố Kon Tum được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang

Trong giai đoạn 2010 – 2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của các cấp ủy Đảng, tỉnh Kon Tum đã xuất sắc hoàn thành 19/27 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Nhiệm kỳ qua, tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 14%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 718 USD năm 2010 lên 1.554 USD năm 2015. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn liên tục tăng dần qua các năm, đến năm 2015 đạt 2.196 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Việc phát triển 5 ngành mũi nhọn gồm trồng cây lâu năm; trồng rừng, chăm sóc rừng; công nghiệp chế biến nông lâm sản; sản xuất sản phẩm từ khoáng sản; sản xuất truyền tải và phân phối điện được quy hoạch, bố trí nguồn lực đầu tư và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần vào sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Các sản phẩm chủ lực của tỉnh như cà phê, cao su, sắn, sâm Ngọc Linh, rau hoa xứ lạnh … được chú trọng đầu tư, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhân dân. Ông Hà Hồng Duy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông nói: “Đối với huyện Tu Mơ Rông, việc thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về phát triển các sản phẩm chủ lực, các ngành kinh tế mũi nhọn, thì cây cà phê xứ lạnh là 1 trong những sản phẩm chủ lực vì nó phù hợp với khí hậu, đất đai, tập quán của bà con. Qua triển khai đề án của tỉnh, bà con rất phấn khởi. Huyện cũng xác định đây là một trong những giải pháp để xóa đói giảm nghèo”.

Về những thành quả kinh tế trên địa bàn, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy cho biết: Các chủ trương, chính sách của Đảng về giảm nghèo bền vững, phát triển cây trồng chủ lực trên địa bàn đã đóng góp rất lớn vào việc ổn định và phát triển đời sống mọi mặt của nhân dân. “Trong lĩnh vực kinh tế, tăng trưởng luôn ở mức khá 16%/ năm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/ người/ năm, vượt 8 triệu đồng so với Nghị quyết, hộ nghèo đã giảm, hiện nay còn 18,7%, Nghị quyết là 25%. Trong đó, đặc biệt là ngành nông nghiệp đã có bước phát triển, các cây trồng có gía trị kinh tế cao đã được đẩy mạnh, đặc biệt là cây cao su diện tích đã đạt 5.900 ha, vượt gần 2.000 ha so với Nghị quyết, cây cà phê, cây bời lời đã phát triển mạnh mẽ”. ông Nguyễn Ngọc Sâm nói.

Ngoài ra, lĩnh vực văn hóa, xã hội đã có bước phát triển mạnh mẽ và đồng bộ; kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và giáo dục THCS được duy trì và nâng cao, việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được triển khai tích cực, góp phần nâng tỉ lệ lao động đã qua đào tạo từ 33% năm 2010 lên 43% năm 2015. Mạng lưới y tế được mở rộng xuống tận các thôn làng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chăm sóc sức khỏe trong nhân dân. Đặc biệt, tỉ lệ hộ nghèo trong nhiệm kỳ giảm bình quân 4,5% mỗi năm, hiện tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chỉ còn 11,5%.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, ra sức chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung các giải pháp xóa đói giảm nghèo theo hướng bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, củng cố và tăng cường niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong mọi tầng lớp nhân dân. Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị TW4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Mửi nói: “Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về công tác tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, để góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng”.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, tỉnh Kon Tum đứng trước nhiều thời cơ, cơ hội nhưng cũng gặp không ít thách thức, khó khăn về mọi mặt, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công  mới trên bước đường công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *