(kontumtv.vn) – Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum đã tổ chức tập huấn công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ cho cán bộ các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ
Tập huấn công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ

Lớp tập huấn phổ biến và thông tin đến cán bộ các cấp, ngành các nội dung về chính sách và pháp luật về bình đẳng giới; các biện pháp bình đẳng giới; vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc thực hiện bình đẳng giới… Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm hỗ trợ các cơ quan, tổ chức thuộc các cấp, ngành nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Qua đó, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình, điển hình tiên tiến trong việc thực hiện chính sách, pháp luật bình đẳng giới, đấu tranh xóa bỏ phân biệt đối xử về giới và định kiến giới để tạo sự bình đẳng giữa nam và nữ trong đời sống xã hội và gia đình.

                                                                   Duy Phong – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *