(kontumtv.vn) – Tại huyện Ngọc Hồi, Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016” trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum đã tổ chức lớp tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh các huyện biên giới năm 2015.

Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Lớp tập huấn tập trung vào giới thiệu Luật Biên giới quốc gia năm 2003; Nghị định số 34, ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chỉ thị số 01, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; các nội dung về công tác xây dựng Chi hội Cựu chiến binh trong sạch vững mạnh, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư trên biên giới và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của Tổ quốc…

Đây là những hạt nhân nòng cốt góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh ở cơ sở và nhân dân khu vực biên giới của tỉnh Kon Tum, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới.

                                                                           CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *