Tập huấn
Tập huấn  Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới

(kontumtv.vn) – Vừa qua, tại xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016” trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum cho 50 cán bộ Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể của xã; bí thư chi bộ, trưởng thôn, già làng, người có uy tín ở các thôn trong toàn xã; cán bộ Đội Vận động quần chúng, Trinh sát, Phòng, chống tội phạm và ma túy Đồn Biên phòng Đăk Nhoong.

Nội dung tập huấn tập trung vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, Luật Biên giới quốc gia, pháp luật về an toàn giao thông, Nghị định 34/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền và một số nội dung khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. Đây là những hạt nhân nòng cốt góp phần thực hiện có hiệu quả đề án này trên toàn xã, nhằm nâng cao sự hiểu biết, kiến thức về pháp luật cho cán bộ và nhân dân. Xã Đăk Nhoong được chọn chỉ đạo điểm trong thực hiện đề án này, sau đó sẽ rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện ở tất cả các xã trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum.

CTV Bá Hưng – Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *