(kontumtv.vn) – Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế – Kế hoạch, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn Luật Đầu tư công và Luật Đấu thầu sửa đổi cho cán bộ lãnh đạo, chuyên viên làm công tác kế hoạch, quản lý đầu tư công và đấu thầu của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy.

Hội nghị tập huấn hướng dẫn Luật
Hội nghị tập huấn hướng dẫn Luật Đầu tư công và Luật Đấu thầu

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được giới thiệu các chuyên đề về Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu; hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 của địa phương; hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; trách nhiệm của các bên, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp; phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, xét duyệt trúng thầu; quy trình đấu thầu gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; quản lý Nhà nước, phân cấp thẩm định, phê duyệt; xử lý vi phạm, kiểm tra, giám sát, giải quyết kiến nghị…

 Thông qua Hội nghị tập huấn, sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuyên viên làm công tác kế hoạch, quản lý đầu tư công và đấu thầu của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cập nhật kiến thức pháp luật kịp thời, nắm vững các nội dung của các luật, nâng cao nhận thức, kỹ năng và năng lực quản lý điều hành, nhằm góp phần thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh đúng quy định của pháp luật và phát huy hiệu quả.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *