(kontumtv.vn) – Thực hiện chương trình Quốc gia về an toàn- vệ sinh lao động giai đoạn 2011- 2015, ngày 5/12, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã tổ chức lớp huấn luyện, tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn- vệ sinh lao động năm 2013 cho đội ngũ cán bộ quản lý ở các huyện, thành phố và các xã, phường trên địa bàn.

soldtbxhth

Các đại biểu dự lớp tập hiaans nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn – vệ sinh lao động. 

Trong 2 ngày 5 và ngày 6 tháng 12, đội ngũ cán bộ quản lý lao động  được trang bị những kiến thức tổng quan về công tác an toàn- vệ sinh lao động và hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến công tác an toàn – vệ sinh lao động cũng như những biện pháp khoa học- công nghệ để cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lớp huấn luyện, tập huấn không chỉ bổ sung các kiến thức cơ bản, giúp đội ngũ cán bộ các huyện, thành phố, các xã, phường làm tốt hơn công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, mà còn trợ giúp cho các doanh nghiệp thực thi tốt các quy định của luật pháp về an toàn- vệ sinh lao động, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở địa phương, đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của nhà nước, của doanh nghiệp./.

Quang Mẫn

 

      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *