(kontumtv.vn) – Ngày 12/12, Sở Công thương đã tổ chức mở lớp Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ kỹ thuật trong các doanh nghiệp.

sct

Các đại biểu dự buổi tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ quản lý nhà nước và các cán bộ kỹ thuật trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn nắm được các nội dung cơ bản về thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, cũng như giới thiệu về các mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn có hiệu quả trong các doanh nghiệp, nhằm góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của tỉnh về thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Sản xuất sạch hơn là việc áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp về môi trường vào các quá trình sản xuất, sản phẩm và dịch vụ, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu rủi ro cho con người và môi trường. Đây là chương trình không chỉ nhằm đổi mới công nghệ, thiết bị, cắt giảm chi phí sản xuất, cải thiện điều kiện môi trường mà còn là công cụ quản lý để doanh nghiệp kiểm soát quá trình sản xuất tốt hơn, sử dụng có hiệu quả các nguyên vật liệu và năng lượng, nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm ngay từ đầu nguồn, tạo sự hài hòa giữa lợi ích kinh tế- môi trường và xã hội, đảm bảo ngành công nghiệp phát triển bền vững./.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *