(kontumtv.vn) –  Hơn 30 thành viên của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn đã tham dự lớp tập huấn Sổ tay Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng do UBMTTQVN tỉnh Kon Tum tổ chức.

tap huan so tay

Sổ tay Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; góp phần trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật và kỹ năng cần thiết để tiến hành các hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Các học viên được hướng dẫn cụ thể về các chuyên đề trọng tâm trong sổ tay như tổ chức và hoạt động, xây dựng kế hoạch, xây dựng báo cáo, xây dựng qui trình giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *