(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá huyện Kon Rẫy (Kon Tum) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức lớp tập huấn thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và gia đình năm 2018.

TAP HUAN CONG TAC PHONG TRAO “TOAN DAN DOAN KET XAY DUNG DOI SONG VAN HOA” VA GIA DINH NAM 2018

Các học viên được hướng dẫn các nội dung về tuyên truyền nâng cao chất lượng  xây dựng gia đình văn hóa, thôn làng văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ nhân dân tự quản công cộng. Triển khai kế hoạch và các bước tiến hành bình xét gia đình văn hóa, chấm điểm thôn làng văn hóa và đơn vị văn hóa. Triển khai các biểu mẫu phục vụ cho công tác bình xét chấm điểm; triển khai các biểu mẫu cho công tác thu nhập số liệu công tác gia đình…

Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp cho Ban Chỉ đạo cấp xã, thị trấn, Ban Vận động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá nắm vững các nội dung và các văn bản quy định liên quan đến phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và công tác gia đình để triển khai có hiệu quả trong thực tế, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng gia đình, thôn làng  văn  hoá, văn minh và giàu đẹp.

CTV Y Nhàn – Thành Trung 

                                                                               

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *