(kontumtv.vn) – Ngày 18/3, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố để tập huấn và giới thiệu chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.

tinhuyth

Các đại biểu dự tập huấn chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014.

Dự Hội nghị ở điểm cầu chính tại Hội trường Ngọc Linh có đồng chí Hà Ban – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo và đội ngũ báo cáo viên Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp, các lực lượng vũ trang và các tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Phó giáo sư – Tiến sĩ Ngô Văn Thạo, Vụ trưởng, Thường trực Bộ phận chuyên trách Chỉ thị 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng giới thiệu Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 về: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Giới thiệu các nội dung cụ thể, sự cần thiết và cách thức học tập, rèn luyện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Qua đó giúp cho các tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác; tiếp tục thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác trở thành nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh.

Hội nghị đã nghe  quán triệt và hướng dẫn triển khai Kế hoạch 64 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014. Trong đó tập trung gắn việc thực hiện các nội dung Chuyên đề năm 2014 với các nội dung xuyên suốt trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 – khóa XI. Lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém, hạn chế để tập trung giải quyết trong năm 2014, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, những yếu kém, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

 

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *