(kontumtv.vn) –  Chi cục DS – KHHGĐ tỉnh Kon Tum phối hợp với Trung tâm DS – KHHGĐ huyện Ngọc Hồi tổ chức Tập huấn xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản cho đội ngũ cộng tác viên dân số các thôn, làng trên địa bàn huyện.

TAP HUAN XA HOI HOA CUNG CAP PHUONG TIEN TRANH THAI

Tại lớp tập huấn, các cộng tác viên dân số được giới thiệu tổng quan về công tác xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ hàng hóa sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; Mô hình xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản theo phân khúc thị trường giai đoạn 2016 – 2020; Công tác xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ hàng hóa sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016- 2020; Tổ chức phân phối phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số và cộng tác viên dân số tham gia vào hoạt động phân phối phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; nâng cao nhận thức, tuyên truyền vận động các đối tượng có nhu cầu sử dụng phương tiện tránh thai tham gia và có một phần chi trả nhu cầu sử dụng phương tiện tránh thai, góp phần giảm bớt khó khăn cho xã hội, từng bước nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ lệ sinh, nhất là tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn.

CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *