Tại buổi lễ có 28 gương mặt xuất sắc đại diện cho hơn 7.000 đoàn viên và 19.000 hội viên thanh niên toàn thành phố được vinh danh. Mỗi người mỗi công việc, vị trí công tác khác nhau nhưng đều có một nét chung là mang trong mình tinh thần nhiệt huyết, tiên phong gương mẫu trong các hoạt động phong trào ở cơ sở, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Và truyền cảm hứng để lớp lớp đoàn viên, hội viên thanh niên trên địa bàn xung kích, tạo nên diện mạo mới của phong trào thanh niên trong thời kỳ hội nhập, đưa phong trào thành niên trở thành hành động cách mạng sôi nổi và thực hiện hiệu quả các chương trình kinh tế, xã hội của địa phương.

td

Các đoàn viên thanh niên tiên tiến được vinh danh.

Phong trào “Tuổi trẻ thành phố Kon Tum học tập và làm theo lời Bác” được phát động trong toàn Đoàn từ năm 2006. Theo đó, các cấp Đoàn-Hội trong thành phố đã tích cực hưởng ứng và triển khai hiệu quả với nhiều hình thức phong phú đa dạng thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia tạo nên phong trào thi đua sâu, rộng góp phần làm chuyển biến hoạt động Đoàn và công tác thành niên trong tình hình mới.

Vi Phong/ Đài TT-TH TP. Kon Tum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *