(kontumtv.vn) – Ngày 29/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã ký Quyết định số 426  về việc thành lập Bệnh viện Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

THANH LAP BENH VIEN Y HOC CO TRUYEN

Bệnh viện Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum được thành lập trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Y dược cổ truyền và Bệnh viện Phục hồi chức năng. Bệnh viện có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; phục hồi chức năng; tổ chức an dưỡng cho người bệnh và các đối tượng khác có nhu cầu; nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền; điều trị, chăm sóc khuyết tật, phục hồi chức năng cho người khuyết tật nói chung và người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi bệnh phong, thực hiện chỉ đạo tuyến về công tác phòng chống phong trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật…

Bệnh viện Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn và các bệnh viện chuyên khoa thuộc Bộ Y tế.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *