(kontumtv.vn) – Trong 3 năm qua, thành phố Kon Tum đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về chủ trương, ý nghĩa và lợi ích Chương trình Xây dựng nông thôn mới mang lại, từ đó phát huy vai trò làm chủ, chung tay cùng Nhà nước thực hiện. Thành phố đã chủ động lồng ghép nhiều chương trình, dự án và tận dụng các nguồn vốn, đầu tư triển khai đạt một số tiêu chí. Đến nay, 11 xã trên địa bàn đã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, lập đề án và đã được UBND thành phố phê duyệt. Trong giai đoạn 2011-2013, thành phố đã đầu tư hơn 224 tỷ đồng triển khai xây dựng một số công trình hạ tầng thiết yếu. Qua công tác rà soát, đánh giá 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia, thành phố đã đạt chuẩn được 1 tiêu chí  về điện. Hai xã Đoàn Kết và Ia Chim được tỉnh và thành phố lực chọn xây dựng điểm, lần lượt mỗi xã đạt chuẩn 13 và 9 tiêu chí, các xã còn lại đạt chuẩn từ 3 – 12 tiêu chí theo quy định.

TPKT

Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng NTM của thành phố Kon Tum

 Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình triển khai Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố còn nhiều khó khăn như: Tiến độ còn chậm, một số chỉ tiêu đạt được nhưng chưa thật sự bền vững, nguồn kinh phí bố trí cho công tác xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, một bộ phận người dân chưa thực sự chủ động phát huy nội lực tham gia chương trình…

Từ nay đến hết năm 2015, thành phố Kon Tum tập trung triển khai nhiều giải pháp thực hiện chương trình, động viên nhân dân phát huy nội lực cùng với Nhà nước thực hiện các tiêu chí theo quy định. Phấn đấu đến cuối năm 2014 xây dựng xã Đoàn Kết đạt chuẩn nông thôn mới, xã Ia Chim cơ bản đạt chuẩn vào cuối năm 2015.

                                                                                                                CTV  Đỗ Yến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *