(kontumtv.vn) – UBND thành phố Kon Tum đã tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Hội nghị sơ kết 4 năm xây dựng NTM của thành phố Kon Tum
Hội nghị sơ kết 4 năm xây dựng NTM của thành phố Kon Tum

Đến nay,  xã Đoàn Kết đã đạt chuẩn 19 tiêu chí về NTM;  có 10 xã hoàn thành quy hoạch chi tiết trung tâm; 06 xã đạt chuẩn từ 10 đến 14 tiêu chí; 04 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Trong 4 năm thực hiện xây dựng NTM thành phố đã đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội trên 50 tỷ đồng; phát triển sản xuất, tăng thu nhập xóa đói giảm nghèo gần 10 tỷ. Các ban chỉ đạo, bộ phận giúp việc về xây dựng NTM từ thành phố đến cơ sở hoạt động hiệu quả, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận cao trong nhân dân.

Theo kế hoạch trong thời gian tới, các xã phấn đấu đạt từ 2-3 tiêu chí/năm, và đến cuối năm 2015 có 02 xã điểm của thành phố cơ bản đạt các tiêu chí của xã nông thôn mới; củng cố duy trì và phát triển đối với xã Đoàn Kết đã đạt chuẩn. Đối với các xã tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, tạo sự bền vững trong từng tiêu chí đã đạt, một mặt tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới.

                                                                                                CTV Vi Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *