(kontumtv.vn) – Trong 6 tháng đầu năm 2014, Tổ theo dõi, chỉ đạo Vùng kinh tế động lực thành phố Kon Tum đã bám sát chương trình công tác, phân công các thành viên giám sát, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch. Trong công tác quy hoạch và quản lí quy hoạch, đã hoàn thành việc quy hoạch xã Vinh Quang và Đăk Cấm để thành lập phường mới, quy hoạch lại các làng đồng bào dân tộc thiểu số nội thành có giãn dân thành các điểm du lịch cộng đồng, gắn với các giá trị văn hóa của đồng bào DTTS, hoàn thành Đề án Tái định cư giãn dân các làng đồng bào DTTS nội thành. Việc triển khai giao đất sản xuất nông nghiệp, điều chỉnh, lập quy hoạch mở rộng phát triển không gian đô thị đến năm 2030… đúng tiến độ.

Hội nghị sơ kết phát triển Vùng kinh tế động lực TPKT
Hội nghị sơ kết phát triển Vùng kinh tế động lực thành phố Kon Tum

Hiện nay, thành phố có 8 dự án đã được cấp phép đầu tư, 5 dự án đã khai thác đưa vào sử dụng và 4 dự án đang hoàn thành thủ tục để triển khai thực hiện. Thành phố đã hoàn thành bê tông hóa 7 tuyến đường với tổng chiều dài gần 4 km. Đến nay, giá trị vốn giải ngân xây dựng cơ bản ước đạt hơn 67 tỷ đồng, đạt 50,5% kế hoạch. Công tác xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được quan tâm đúng mức, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Tại Hội nghị, các thành viên Tổ theo dõi, chỉ đạo Vùng kinh tế động lực thành phố đã tập trung thảo luận, tìm ra nguyên nhân và đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, bàn phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Theo đó, thời gian đến thành phố sẽ tập trung thực hiện nhóm giải pháp cơ bản với 11 nội dung. Trong đó, chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án trên địa bàn, chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tăng thu ngân sách và chống thất thu thuế. Đặc biệt nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong công tác quản lí, chỉ đạo thực hiện quy hoạch đô thị đã được phê duyệt, công tác quản lí tài nguyên – môi trường, hoạt động xây dựng và chấn chỉnh trật tự văn minh đô thị trên địa bàn.

CTV Vi Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *