(kontumtv.vn) – Đến cuối tháng 7/2014, thành phố Kon Tum có 3 xã đạt trên 10 tiêu chí, 6 xã đạt từ 5- 9 tiêu chí, 2 xã đạt từ 3 – 4 tiêu chí về nông thôn mới, 7/11 xã đã thông qua đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm xã. Ngay từ đầu năm, thành phố đã ưu tiên tập trung nguồn ngân sách địa phương đầu tư xây dựng và hoàn thành 16 công trình, đã giải ngân hơn 2,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước gần 1,7 tỷ đồng, vốn huy động doanh nghiệp và nhân dân đóng góp 620 triệu đồng. Thành phố đã bê tông hoá gần 13 km đường giao thông, xây dựng phòng học và phòng chức năng tại các trường mầm non xã Hoà Bình, THCS xã Đăk Năng. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, triển khai các mô hình trồng rau an toàn, trồng cây bời lời để cải tạo vườn tạp, sản xuất lúa chất lượng cao nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho các hộ dân tiếp tục được triển khai. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, duy trì sĩ số học sinh ra lớp, vận động nhân dân tham gia BHYT, mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn được đẩy mạnh. Đồng thời thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ công chức xã để từng bước chuẩn hoá trình độ, triển khai tốt các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục lồng ghép các chương trình, dự án, tập trung huy động các nguồn lực, ưu tiên hỗ trợ vốn ngân sách Nhà nước cho các xã điểm, các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Xây dựng kế hoạch cụ thể, nội dung chỉ đạo theo từng tiêu chí, gắn trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ đạo, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến cuối năm 2014, xã Đoàn Kết đạt 19/19 tiêu chí, các xã điểm còn lại là Ia Chim, Hoà Bình, Đăk Blà, Đăk Năng đạt chuẩn bình quân 7,75 tiêu chí về nông thôn mới.

CTV Minh Phượng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *