(kontumtv.vn) – Phát huy dân chủ, đoàn kết tạo nên sức mạnh, sự thống nhất trong toàn Đảng bộ chính là nền tảng và động lực để Đảng bộ thành phố Kon Tum thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015, phấn đấu đến năm 2015 thành phố Kon Tum đạt 70% tiêu chí đô thị loại II vùng cao, vùng sâu, biên giới, trong nhiệm kỳ qua, thành phố Kon Tum đã tập trung nhiều nguồn lực của Trung ương, địa phương đầu tư gần 4.000 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian đô thị theo quy hoạch. Đến nay, diện mạo đô thị, kết cấu hạ tầng thành phố ngày càng khang trang, đồng bộ. Hệ thống giao thông nội thành tương đối hoàn chỉnh, các tuyến đường chính nội thành được đầu tư đồng bộ vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng công lộ… Qua đánh giá, thành phố Kon Tum có 4/6 tiêu chuẩn, 45/49 chỉ tiêu đã đạt 70% tiêu chí đô thị loại II. Đặc biệt, công tác thu hút đầu tư gắn với phát triển vùng kinh tế động lực thành phố Kon Tum trong nhiệm kỳ qua đạt được nhiều kết quả khả quan. Ông Phan Văn Thế, Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum cho biết: “ Đến nay so với Nghị định 42 của Chính phủ năm 2009 và Thông tư 34 của Bộ Xây dựng về phân loại đánh giá đô thị loại 2 thì thành phố cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại II. Ngoài những hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh trên địa bàn thì thành phố cũng tranh thủ để mời gọi và quảng bá hình ảnh của thành phố Kon Tum đến với các doanh nghiệp trong tỉnh, các nhà đầu tư ngoài tỉnh, kể cả các nhà đầu tư ngoài nước. Nhiều nhà đầu tư đã đến thành phố Kon Tum để tìm cơ hội đầu tư. Hiện nay một số nhà đầu tư đang thực hiện một số dự án như Khu Dân cư Hoàng Thành, Khu Đô thị Nam Đăk Bla”.

Thành phố Kon Tum đã tập trung các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn. Chú trọng đầu tư và huy động nguồn lực trong nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, ổn định và nâng cao đời sống. Đến nay trên địa bàn thành phố có 1 xã đạt chuẩn và 1 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; đề án xây dựng khu tái định cư, giãn dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số nội thành tại xã Hòa Bình được thực hiện có hiệu quả. Ông Phạm Việt Hải, Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum nói: “Người dân đã hiến đất, hiến vật kiến trúc, đóng góp tiền của để xây dựng nông thôn mới. Đến nay chúng tôi đã xây dựng được 36 tuyến đường; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 24 triệu đồng/ người/ năm; hộ nghèo giảm còn 6,82%”.

Xây dựng đường giao thông nông thôn
Xây dựng đường giao thông nông thôn

Phát huy dân chủ, đoàn kết tạo nên sức mạnh, sự thống nhất trong toàn Đảng bộ chính là nền tảng và động lực để Đảng bộ thành phố Kon Tum thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra. Kết quả trong nhiệm kỳ Đảng bộ thành phố luôn đạt trong sạch vững mạnh. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội không ngừng phát triển; quốc phòng – an ninh được giữ vững, ổn định. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp – xây dựng tiếp tục phát triển, tốc độ tăng bình quân đạt hơn 19%/năm. Dịch vụ phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 17%/năm. Số cơ sở kinh tế, doanh nghiệp tư nhân, hộ cá thể tăng từ hơn 7.600 cơ sở năm 2010 lên hơn 8.700 cơ sở năm 2015. Nông nghiệp có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,5%/năm. Chất lượng giáo dục – đào tạo tiếp tục được nâng lên; giữ vững tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục ở các cấp học; có 30/76 trường đạt chuẩn quốc gia. Mạng lưới, chất lượng đội ngũ cán bộ y tế từ thành phố đến xã, phường được củng cố, nâng cao, tất cả 21 trạm y tế xã, phường có bác sỹ; 13/21 xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 – 2020. Ông Lê Đình Quang, Bí thư Thành ủy Kon Tum đánh giá: “Đảng bộ, quân và dân các dân tộc thành phố Kon Tum đã không ngừng nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách, lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Thành tựu nổi bậc là kinh tế, văn hóa, xã hội đều có bước phát triển khá. Tốc độ kinh tế tăng tưởng khá, bình quân hàng năm đạt 17,2% so với mức bình quân chung của tỉnh là 13,94%; thu nhập bình quân đầu người đạt 34,6 triệu đồng, tăng 17,8 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Kết cấu hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ hơn, bộ mặt đô thị được khang trang hơn, các mặt đời sống nhân dân được cải thiện tốt hơn, hộ nghèo giảm từ 13,1% đầu nhiệm kỳ xuống còn 4% cuối nhiệm kỳ, đã hoàn thành được chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo”.

Công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ đạt nhiều kết quả. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, góp phần xóa thôn, làng “trắng” đảng viên. Thực hiện có kết quả việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ. Chất lượng tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu tăng từ hơn 12% năm 2010 lên hơn 19% năm 2014. Kết nạp được 864 đảng viên mới, 180 thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng, đảm bảo quy trình, quy định. Công tác dân vận của Đảng được tăng cường, góp phần củng cố khối đoàn kết các dân tộc….

Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 là  tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Kon Tum thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ông Lê Đình Quang cho biết: “Nhiệm kỳ tới Đảng bộ thành phố đề ra và quyết tâm lãnh đạo thực hiện bằng được những mục tiêu chủ yếu đó là: Về kinh tế xã hội duy trì cho được tốc độ tăng tưởng khá, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2020 đạt trên 2.500 tỷ; trên 50% lao động qua đào tạo, trong đó có 40% qua đào tạo nghề; tạo điều kiện giải quyết việc làm cho 2.500 lao động, bình quân 500 lao động/năm; tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu giảm 1% hằng năm theo tiêu chí mới. Đẩy mạnh công tác y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt chính sách đối với các đối tượng chính sách, 100% xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, trên 50% tỷ trường đạt chuẩn quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến đấu cuối nhiệm kỳ có trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Kon Tum đạt chuẩn đô thị loại II (vùng cao, miền núi, biên giới) theo quy định”.

Với sự đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng thuận của người dân, cùng những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ là động lực quan trọng để xây dựng thành phố Kon Tum ngày càng văn minh, hiện đại, phồn vinh.

Ngọc Chí – Đức Thắng  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *