Sáng ngày 18/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Kon Tum tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống hất Việt Nam ( 18/11/1930 – 18/11/2013) và sơ kết 1 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2013.

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Kon Tum và các tổ chức thành viên đã làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế – xã hội. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, năm 2013,  thành phố có 3 xã, phường và 36 khu dân cư hoàn thành chương trình xóa nhà dột nát, duy trì hoạt động của 67 đội văn nghệ quần chúng, 68 đội cồng chiêng, múa xoang phục vụ lễ hội. Trong năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các đoàn thể đã vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” được gần 113 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 22 nhà Đại đoàn kết; tiếp nhận và cấp phát 225 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn. Bên cạnh đó, vận động nhân dân tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, văn minh đô thị, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau xoá đói, giảm nghèo. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Tại buổi lễ sơ kết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tặng bằng khen cho 3 đơn vị là phường Duy Tân, Trần Hưng Đạo và xã ChưHreng. Khen thưởng 6 đơn vị dẫn đầu trong thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2013 ./.

Đỗ Yến/Đài TT-TH Thành phố Kon Tum

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *