(kontumtv.vn) – UBND thành phố Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng NTM thành phố Kon Tum
Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện CT MTQG Xây dựng NTM thành phố Kon Tum

Đến nay, 11 xã của thành phố Kon Tum đã đạt 124 tiêu chí các loại, tăng 70 tiêu chí so với năm 2010, bình quân mỗi xã tăng 6,36 tiêu chí. Đến hết tháng 3/2015, xã Đoàn Kết đã đạt chuẩn 19 tiêu chí về NTM; các xã Hòa Bình, Ia Chim đạt từ 15-18 tiêu chí;  có 10 xã hoàn thành quy hoạch chi tiết trung tâm; 05 xã đạt chuẩn từ 10 đến 14 tiêu chí; 03 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Trong 5 năm thực hiện xây dựng NTM, thành phố đã huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội; phát triển sản xuất, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo trên 318 tỷ đồng. Các ban chỉ đạo, bộ phận giúp việc về xây dựng NTM từ thành phố đến cơ sở hoạt động hiệu quả, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động, đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận cao trong nhân dân.

Theo kế hoạch đến cuối năm 2015, thành phố Kon Tum phấn đấu có thêm 02 xã cơ bản đạt các tiêu chí của nông thôn mới gồm Ia Chim và Hòa Bình. Những năm tiếp theo các xã phấn đấu đạt từ 2-3 tiêu chí/năm; phấn đấu đến năm 2020 có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các xã còn lại, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, tạo sự bền vững trong từng tiêu chí đã đạt, một mặt tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới.

                                                                                      CTV Vi Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *