(kontumtv.vn) – Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ, phòng cháy chữa chữa cháy rừng thành phố Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCCCR mùa khô 2014-2015, triển khai nhiệm mùa khô 2015-2016.

Hội nghị tổng kết công tác PCCCR thành phố Kon Tum
Hội nghị tổng kết công tác PCCCR thành phố Kon Tum

Trong mùa khô vừa qua, thành phố đã kiện toàn 1 ban chỉ huy PCCCR cấp thành phố và 7 ban chỉ huy cấp xã; thành lập và kiện toàn 33 tổ, đội quần chúng PCCCR tại thôn, làng với 320 người tham gia, chuẩn bị 250 dụng cụ chữa cháy tập trung tại Hạt kiểm lâm và các xã có rừng …Ngoài ra đã tổ chức 15 cuộc tuyên truyền PCCCR trực tiếp tại các thôn, làng, diễn tập PCCCR tại xã Hòa Bình, xây dựng 8 phương án PCCCR cấp thành phố và xã phường, tổ chức kiểm tra thường xuyên công tác PCCCR trên địa bàn, sẵn sàng ứng phó khi có cháy rừng xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ. Nhờ chủ động triển khai các biện pháp nên toàn thành phố trong mùa khô vừa qua chỉ xảy ra 1 vụ cháy rừng tại xã Hoà Bình, chủ yếu là rừng cỏ tranh, lau lách. Thành phố đã huy động lực lượng chữa cháy kịp thời, do đó không gây thiệt hại đến rừng.

Bước vào mùa khô năm nay, Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ, PCCCR thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng và triển khai các phương án PCCCR, kiểm soát chặt chẽ việc phát nương làm rẫy, chuẩn bị nhân lực, phương tiện để sẵn sàng ứng phó khi có cháy rừng xảy ra.

                                                                                    CTV Kiều Oanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *