(kontumtv.vn) – Sáng 25/7, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai  thành phố Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Hội nghị tổng kết công tác PCBP&GNTT thành phố Kojnh Tum
Hội nghị triển khai công tác PCLB&GNTT thành phố Kon Tum

Năm 2013, điều kiện thời tiết trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố Kon Tum nói riêng diễn biễn phức tạp. Ban Chỉ huy Phòng chống lũ bão, giảm nhẹ thiên tai thành phố đã chủ động triển khai phòng tránh, ứng phó trước tình hình mưa lũ, nhưng hạn hán, mưa lũ lớn đã gây nhiều thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Hạn hán đã làm thiệt hại gần 490 ha cây trồng các loại, trong đó có khoảng 220 ha bị mất trắng. Mưa lũ lốc xoáy làm chết 02 người, hư hại hệ thống giao thông, hoa màu, thủy sản, công trình thủy lợi, cầu, cống ước thiệt hại trên 26,5 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, các xã, phường và thành viên Ban Chỉ huy đã tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm và đưa ra những giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra trong mùa mưa 2014. Với phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khần trương hiệu quả và lấy phòng, tránh là chính” thành phố sẽ tập trung tuyên truyền, thông tin, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó thiên tai thích hợp cho người dân ở từng khu vực trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng các công trình, tăng cường duy tu bảo dưỡng hệ thống công trình thủy lợi, giao thông. Tiếp tục rà soát, kiểm tra các vị trí xung yếu có hướng xử lí kịp thời. Xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tại các bến đò ngang trên sông Đăk Bla và các hoạt động đánh bắt thủy sản trên sông, lòng hồ thủy điện. Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy PCLB&GNTT thành phố, xây dựng phương án hoạt động theo phương châm “4 tại chỗ” đảm bảo chi tiết, cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa bàn.

CTV Vi phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *