(kontumtv.vn) – Đoàn thanh tra của Ban Tôn giáo Chính phủ do Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Khắc Huy làm trưởng đoàn đã có chương trình làm việc, kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh Kon Tum trong 3 năm qua.

Làm việc với đoàn thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Kim Đơn, lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Đoàn thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum
Đoàn thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum

 Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 4 tôn giáo chính là Công giáo, Phật giáo, Cao đài, Tin lành và một số ít tín đồ Phật giáo Hòa hảo. Tổng số tín đồ các tôn giáo gần 197.000 người, chiếm 41% dân số toàn tỉnh. Nhìn chung, hoạt động các tôn giáo của tỉnh trong những năm qua cơ bản ổn định, tuân thủ các quy định của pháp luật. Các chức sắc, tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo và các phong trào do địa phương phát động, sống tốt đời đẹp đạo, gắn bó với quê hương, cộng đồng và có nhiều đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cũng như công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được tăng cường, kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến tôn giáo.

Tại buổi làm việc, đoàn thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ đặc biệt quan tâm đến tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo tại các địa phương, cơ sở, những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay. Trên cơ sở đó để tổng hợp đề xuất với Chính phủ, đồng thời chia sẻ với địa phương kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhằm đảm bảo các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn được thực thi theo đúng các quy định của Pháp luật.

                                                                                                     Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *