(kontumtv.vn) – UBND huyện Đăk Hà đã tổ chức họp thông qua kết luận của đoàn công tác Ủy ban Dân tộc sau đợt thanh tra tình hình triển khai các chương trình MTQG và các chính sách dân tộc giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn.

Huyện Đăk Hà làm việc với đoàn thanh tra Ban Dân tộc
Huyện Đăk Hà làm việc với đoàn thanh tra Ủy  ban Dân tộc

Theo kết luận của đoàn thanh tra, các Chương trình MTQG, các chính sách về dân tộc được triển khai trên địa bàn huyện Đăk Hà như Chương trình 135 giai đoạn 2011 – 2014; Quyết định 134 và 755 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho người DTTS tại các thôn đặc biệt khó khăn và chế độ cử tuyển theo Nghị định 134 của Chính phủ được thực hiện có hiệu quả… Giai đoạn 2011 – 2015, tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình 135 là hơn 21 tỷ đồng. Trong đó đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hơn 17 tỷ 800 triệu đồng, đầu tư sự nghiệp hỗ trợ sản xuất hơn 2 tỷ 500 triệu đồng, đầu tư duy tu bảo dưỡng các công trình dân sinh là 595 triệu đồng. Tiếp nhận và bố trí công tác cho 24 trường hợp học sinh hoàn thành chương trình đào tạo theo hệ cử tuyển. Các chính sách của Đảng và Nhà nước đã thực sự đến với người DTTS, góp phần nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Sau khi các đơn vị, địa phương giải trình làm rõ một số vấn đề liên quan trong kết luận thanh tra, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của huyện Đăk Hà trong chỉ đạo thực hiện các chính sách dân tộc. Chia sẻ với những khó khăn của địa phương trong việc đưa các chính sách đến với người DTTS, nhất là tại các xã đặc biệt khó khăn, đoàn đề nghị huyện chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ nhiều chính sách vay vốn, hỗ trợ sản xuất đối với người DTTS; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân đổi mới phương thức sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tại các xã đặc biệt khó khăn, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tạo điều kiện cho người DTTS thoát nghèo bền vững.

CTV Trọng Nghĩa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *