Hội nghị BCH
Hội nghị BCH Thành ủy Kon Tum

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 1/10, Thành uỷ Kon Tum tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 18, khóa X. Hội nghị thông qua kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 03 ngày 28/11/2011 của Thành ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ xã, phường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015; Báo cáo Đề án phân bổ đại biểu Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo đề xuất các định hướng cơ bản về tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Kon Tum, nhiệm kỳ 2015-2020; các tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về điều chỉnh chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2014; Tờ trình của Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố về việc đề nghị thông qua chủ đề, phương châm, đề cương chi tiết Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm trình Đại hội XI Đảng bộ thành phố và dự thảo báo cáo những công việc quan trọng Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo giải quyết từ sau Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 17 và những vấn đề Ban Thường vụ Thành ủy sẽ bàn và quyết định trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Thành ủy đã chỉ đạo, từ nay đến cuối năm 2014 thành phố cần tập trung rà soát, dồn sức chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch được giao, đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra trong kế hoạch năm 2014; thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu thuế; triển khai thực hiện quyết liệt Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là 2 xã điểm Đoàn Kết, Ia Chim; làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; cấp uỷ cơ sở khẩn trương xây dựng kế hoạch Đại hội chi bộ, đảng bộ cấp mình; chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự và tiến hành Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện Đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020.

CTV Vi Phong

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *