Các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức ứng phó với cơn bão Hai Yan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *