Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình mưa, lũ  đồng thời chỉ đạo các địa phương sớm khắc phục hậu quả ổn định đời sống nhân dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *