UBND tỉnh đã tổ chức bế mạc Hội nghị tập huấn về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị cán bộ Hội Cựu chiến binh 3 tỉnh khu vực biên giới Kon Tum – Việt Nam và Attapư, Sê Kông nước bạn Lào

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ huyện Đăk Glei, hơn nửa nhiệm kỳ qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc huyện đã có nhiều cố gắng, tập trung đẩy mạnh thi đua, thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế- xã hội đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *