Sáng ngày (28/11), với 97,59% số đại biểu Quốc hội có mặt ấn nút biểu quyết đồng ý, Quốc hội đã chính thức thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *