UBND tỉnh họp chuẩn bị cho chương trình truyền hình trực tiếp “Âm vang biên giới”

Ban hành kế hoạch triển khai Đề án” Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020

Những năm qua, cùng với việc triển khai hoạt động bổ sung VitaminA cho trẻ, Trung tâm y tế các huyện, thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về công tác này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *