(kontumtv.vn) – Sau 2 lần lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành trong tỉnh và các cơ quan huyện, vừa qua UBND Huyện Kon Plông đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến lần cuối  thông qua Đề án “Đầu tư xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen” để trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Hội nghị
Hội nghị lấy ý kiến thông qua Đề án”Đầu tư xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen”

Đây là Đề án nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 298 ngày 5/2/ 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030. Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển ngành du lịch, thực trạng hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch của huyện Kon Plông nói chung và của vùng du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen nói riêng, Đề án đã đưa ra định hướng, xác định mục tiêu, đề xuất các giải pháp phát triển ngành du lịch và các dự án, công trình đầu tư xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen theo từng giai đoạn 2014- 2016, 2017- 2020 và giai đoạn sau 2020. Tổng khái toán nguồn vốn đầu tư trong cả giai đoạn 2014- 2030 là trên 3.700 tỷ đồng, với gần 20 công trình, dự án. Riêng trong giai đoạn 2014- 2016 dự kiến đầu tư 8 dự án, với tổng khái toán kinh phí trên 440 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, sau khi nghe đại diện đơn vị tư vấn Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Xã hội Đà Nẵng báo cáo tóm tắt Dự thảo Đề án “Đầu tư xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum” sau 2 lần bổ sung, chỉnh sửa, đại biểu các sở, ngành đã có nhiều ý kiến đóng góp, trong đó tập trung đề nghị đơn vị tư vấn cũng như UBND huyện Kon Plông  tập trung làm rõ những khó khăn, thực trạng, cập nhật số liệu chính xác và thống nhất các số liệu đến năm 2013; cần xác định các danh mục dự án ưu tiên đầu tư để làm động lực cho phát triển vùng du lịch sinh thái Măng Đen, cũng như xác định rõ về nguồn vốn đầu tư và phân kỳ đầu tư cho phù hợp để đảm bảo tính khả thi của Đề án.

 Quang Mẫn – Thanh Hà   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *