(kontumtv.vn) – Quý 1 năm nay, tổng thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn tỉnh ước đạt  gần 400 tỷ đồng, bằng 25,5% dự toán Trung ương giao năm 2014. Trong đó, tổng thu các khoản cân đối ngân sách trên 383 tỷ đồng, còn lại 16 tỷ đồng là  thu từ các khoản được để lại chi quản lý qua ngân sách Nhà nước.

THU NS

Cơ quan Thuế làm việc tại cơ sở sản xuất kinh doanh

Nhờ chủ yếu  thu từ hoạt động  sản xuất – kinh doanh  khu vực ngoài quốc doanh, kết quả thu trong  3 tháng đầu năm tại địa bàn đạt khá, song đáng chú ý là tình hình thu thuế nợ đọng vẫn còn khó khăn. Tính đến cuối năm 2013, toàn tỉnh còn nợ đọng thuế khoảng 273  tỷ đồng, tăng 25 tỷ đồng so với nợ thuế vào cuối năm 2012. Trong đó, trên 230 tỷ đồng là nợ có khả năng thu, hơn 34 tỷ đồng nợ đọng thuế khó thu.

Phấn đấu giảm nợ đọng thuế xuống còn 5% trên tổng thu ngân sách vào cuối năm 2014, ngành Thuế tỉnh tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế  theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 Nghĩa Hà – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *