Hỗ trợ
Hướng dẫn trồng, chăm sóc cao su tiểu điền

(kontumtv.vn) – Triển khai thực hiện Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền của UBND tỉnh Kon Tum, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã triển khai hỗ trợ cho hơn 2.300 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trồng mới được hơn 2.000 ha cao su tiểu điền, đạt gần 35% kế hoạch Đề án.

Đến nay, diện tích cao su trồng năm 2012 sinh trưởng tốt, chiều cao cây từ  2,5 đến 3m, mật độ cây sống đạt trung bình 90%. Diện tích cao su trồng mới năm 2013 và 2014 đã bắt đầu định hình vườn cây. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao và định mức hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo Đề án, UBND các huyện, thành phố  đã bố trí vốn để hỗ trợ phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cho các hộ trồng mới và chăm sóc diện tích cao su.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ trồng xen sắn trong vườn cao su nhưng không đảm bảo qui trình kỹ thuật đã làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển cây cao su.

                                                                          Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *