(kontumtv.vn) – Ngày 11/11, tại Bộ CHQS tỉnh Kon Tum, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã làm việc với tỉnh Kon Tum về tiến độ, kết quả xây dựng Đề án “Bảo đảm quốc phòng” của tỉnh giai đoạn 2014-2020. Tham gia đoàn công tác có đại diện Bộ Tổng tham mưu, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải cùng các cơ quan, ban ngành liên quan đã làm việc với đoàn.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum

Kon Tum là tỉnh nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng – an ninh. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự nổ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, Kon Tum đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh chưa tương xứng với với tiềm năng và yêu cầu của tỉnh. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, bất mãn, bọn Fulrô lưu vong cấu kết với các phần tử phản động trong nội địa tăng cường các hoạt động chống phá; các phần tử vượt biên trái pháp luật đang định cư ở nước ngoài tiếp tục gửi tiền về cho người thân gây tâm lý hướng ngoại của một bộ phận nhân dân; các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chống phá Đảng, Nhà nước ta, làm cho tình hình an ninh chính trị tiềm ẩn những nhân tố khó lường. Những vấn đề này tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh.

Vì vậy, việc Bộ Quốc phòng chỉ đạo xây dựng Đề án “Bảo đảm quốc phòng” của tỉnh là một yêu cầu cấp thiết, khách quan, làm cơ sở để cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, sau khi có chỉ thị, hướng dẫn của các cấp, tỉnh Kon Tum đã xây dựng đề án được thẩm định và phê duyệt với tổng mức đầu tư trên 57.400 tỷ đồng. Trong đó, tổng mức đầu tư cho Đề án Bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2014 – 2020 là trên 54.448 tỷ đồng, nguồn vốn do Trung ương bảo đảm trên 41.000 tỷ đồng, nguồn vốn địa phương bảo đảm trên 8.000 tỷ đồng, nguồn vốn khác trên 5.000 tỷ đồng. Nguồn vốn bảo đảm giai đoạn sau 2020 là trên 2.957 tỷ đồng. Bao gồm các hạng mục: Bảo đảm nguồn tài chính, lương, phụ cấp chế độ, tài sản phục vụ quốc phòng, thông tin liên lạc, thông tin truyền thông, y tế, giao thông, điện lực, công trình chiến đấu …

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tỉnh trong xây dựng Đề án. Thứ trưởng Bộ quốc phòng nhấn mạnh việc xây dựng Đề án “Bảo đảm quốc phòng” là hết sức quan trọng đối với khu vực Tây Nguyên trong tình hình hiện nay và tương lai. Song cần lưu ý tình hình an ninh chính trị của đất nước, của thế giới cũng như khu vực hiện nay đang có nhiều vấn đề phức tạp, để không thể bị động, bất ngờ. Vấn đề xây dựng Đề án là sự cần thiết, cần có sự chặt chẽ, cần điều chỉnh một số vấn đề cho Đề án khả thi hơn. Đồng thời cần tính toán nguồn ngân sách kinh tế quốc phòng, khả năng kinh tế của địa phương cho phù hợp với Đề án.

                                                                                                  CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *